Przykładowe realizacje

W ostatnich latach pracownia zrealizowała  projekty obiektów kubaturowych różnych branż i przeznaczenia (od mieszkalnych po przemysłowe – branże konstrukcyjne i instalacyjne); opracowania koncepcyjne i naukowo-techniczne dotyczące uregulowania odprowadzenia wód opadowych, projekty branży melioracyjnej dla inwestycji dotyczących dróg ekspresowych i dróg niższej klasy, zagospodarowania terenów parkowych i rekreacyjnych, projekty melioracji i regulacji stosunków wodnych na terenach miejskich, leśnych i rolnych – sieci deszczowe, zbiorniki retencyjne, budowa kanałów, przepompowni, etc., opracowania koncepcyjne i projektowe dotyczące zabezpieczenia przeciwpowodziowego (wały przeciwpowodziowe, nabrzeża, pompownie melioracyjne); projekty zbiorników wodnych, rekreacyjnych, retencyjnych, przeciwpowodziowych, infiltrujących, rozsączających etc., projekty stawów rybnych, łowisk wędkarskich, etc., projekty technologiczne obiektów hydrotechnicznych, projekty branżowe przy projektach dróg, mostów, osiedli, projekty regulacji cieków, oraz liczne operaty wodnoprawne, instrukcje gospodarowania wodą, ekspertyzy hydrologiczne, programy funkcjonalno-użytkowe, dokumentacje dotyczące zwolnień z zakazów określonych w Prawie wodnym, obliczenia chłonności cieków, opracowania środowiskowe i analizy formalno-prawne.

Gmina Węgorzyno – Wykorzystanie potencjału Jeziora Węgorzyno dla turystyki aktywnej i wodnej  
Gmina Kalisz Pomorski – Zwiększenie walorów turystycznych Kalisza Pomorskiego przez zabudowę turystyczną brzegów jeziora Bobrowo Wielkie w Kaliszu Pomorskim
Gmina Miasto Szczecin – Zagospodarowanie terenu przy ul. Grobla w Szczecinie jako rekreacyjnego z wykorzystaniem dostępu do Odry
Gmina Miasto Szczecin – Zagospodarowanie Plaży Mieleńskiej na Wyspie Wielka Kępa w Szczecinie
PGL Nadleśnictwo Tychowo – Rewitalizacja zbiorników retencyjnych na terenie Leśnictwa Czarnikowo w Nadleśnictwie Tychowo
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie – Podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru LGR Sieja poprzez rewitalizację obiektu wodnego Sicina w Pyrzycach na potrzeby nowoczesnego łowiska wędkarskiego o funkcji rekreacyjnej i edukacyjnej
Gmina Goleniów – Budowa przystanku kajakowego wraz z zagospodarowaniem terenu i elementami funkcjonalnie związanymi w miejscowości Goleniów
Centrum Konferencyjno – Wypoczynkowe SZAFIR – Wyciąg do wakeboardingu
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego –Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry.
Obiekt nr 3 – GOZDOWICE
Gmina Kołbaskowo – Zagospodarowanie lewego brzegu Odry Zachodniej w miejscowości Siadło Dolne
ZZMiUW Zielona Góra – Rozbudowa umocnienia rzeki Kłodawka
ZZMiUW Szczecin – Przepławka na rzece Brzeźnicka Węgorza w m. Lesięcin
ZZMiUW Szczecin – Przepławka na rzece Uklei w m. Troszczyno Dolne
PGW Wody Polskie – Mur oporowy zabezpieczający lewy brzeg rzeki Regi (Młynówki), przy Elektrowni Wodnej EW I w Trzebiatowie
PGL Nadleśnictwo Białogard – Budowa drogi leśnej wraz z budową drogowego obiektu inżynierskiego na rzece Mogilicy na terenie leśnictwa Czarnowęsy i Nawino
PGW Wody Polskie – Stopień wodny zlokalizowany na rzece Dębosznicy w km 19+160 w miejscowości Siemyśl