Oferta

  • projekty budowlane (w tym projekty zagospodarowania terenu i projekty architektoniczno-budowlane) wraz z pozostałymi opracowaniami tj. specyfikacje techniczne warunków wykonania i odbioru robót, przedmiary i kosztorysy, operaty  dendrologiczne, szacunki brakarskie, etc.;
  • projekty wykonawcze;
  • operaty wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych, na szczególne korzystanie, jak również na legalizowanie istniejących urządzeń wodnych;
  • opracowania studialne, koncepcje programowo-przestrzenne, analizy.
  • obliczenia hydrologiczne dla określania średnic przepustów, światła mostów, doboru mocy MEW, wielkości i możliwości budowy stawów hodowlanych czy rekreacyjnych, etc.;
  • dokumentacje dla prac modernizacyjno-remontowych wymagających zgłoszenia;
  • dokumentacje przedprojektowe;
  • projekty odwodnień tymczasowych – na czas budowy;
  • projekty kanalizacji deszczowej;
  • ekspertyzy i opinie techniczne;