Usługi projektowe

Nasza firma świadczy usługi projektowe z branży inżynierii wodnej i lądowej, budownictwa hydrotechnicznego oraz melioracji, jak również usługi związane z obsługą inwestycji budowlanych związanych z powyższymi gałęziami budownictwa.

W ramach świadczonych usług pracownia podejmuje się wykonania zleceń zarówno dla organów administracji publicznej – rządowej i samorządowej, jak i dla firm i przedsiębiorstw oraz indywidualnych klientów.

W ramach naszej działalności oferujemy projektowanie i obsługę inwestycji budownictwa wodnego i lądowego, melioracyjnych, hydrotechnicznych i ochrony środowiska. Znając specyfikę branży do każdego klienta i każdego zagadnienia podchodzimy indywidualnie, co gwarantuje rzetelność i wysoką staranność przyjętych rozwiązań.

Dowiedz się więcej

Inżynieria wodna i melioracje

  • projekty budowlane (w tym projekty zagospodarowania terenu i projekty architektoniczno-budowlane) wraz z pozostałymi opracowaniami tj. specyfikacje techniczne warunków wykonania i odbioru robót, przedmiary i kosztorysy, operaty dendrologiczne, szacunki brakarskie, projekty wykonawcze, projekty technologiczne, etc.;
  • operaty wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych, na szczególne korzystanie, usługi wodne, jak również na legalizowanie istniejących urządzeń wodnych; dokumentacje do zgłoszeń, o których mowa w ustawie Prawo wodne;
  • karty informacyjne przedsięwzięcia, raporty oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, raporty oddziaływania przedsięwzięć na obszar NATURA 2000, dokumentacje do zgłoszeń wynikających z art. 118 ustawy o ochronie przyrody i ewentualnego uzyskania decyzji o warunkach prowadzenia robót, etc.;
  • opracowania studialne, koncepcje programowo-przestrzenne, analizy;
  • obliczenia hydrologiczne dla określenia średnic przepustów, światła mostów, doboru mocy MEW, wielkości i możliwości budowy stawów hodowlanych czy rekreacyjnych, etc.;
  • ekspertyzy i opinie techniczne, analizy formalno-prawne i opinie hydrologiczne, modelowanie matematyczne układów hydraulicznych i hydrologicznych;
  • opracowania naukowo-inżynierskie.

Sprawdź naszą ofertę

Aktualności

19wrz

Dzień Dzikiej Flory, Fauny i Naturalnych Siedlisk

To święto, które ma na celu chronienie przyrody. W związku z rosnącymi cywilizacyjnymi potrzebami człowieka, znikają kolejne gatunki dzikiej fauny i flory. Data 19 września odnosi się do Konwencji o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, podpisanej w 1979 roku w Bernie.

PS. My z tej okazji „buszujemy” po rezerwatowych bagnach (tak właśnie – przy niedzieli) w ramach prac mających na celu ochronę siedlisk.

Czytaj dalej

18wrz

Światowy Dzień Monitoringu Wody

Dzień Monitoringu Wody to ogólnoświatowa akcja, która ma na celu zaangażować obywateli w ochronę światowych zasobów wodnych, działań na rzecz czystości rzek, jezior oraz innych zbiorników wodnych. Święto ustanowiła Fundacja America’s Clean Water w 2003 roku.

Czytaj dalej